23:16 Sobota 30. 5. 2020 svátek má Ferdinand
holesovice

Inzerce v magazínu HOLEŠOVICE

Inzertní klienti pro nás budou stejně jako dosud váženými obchodními partnery, kterým rádi vyjdeme vstříc speciální nabídkou, marketingovou radou či pomocí s výrobou inzerce zdarma. Uděláme maximum pro to, aby vaše inzerce opravdu fungovala a přivedla vám nové zákazníky přímo do provozovny.

Chcete cíleně oslovit obyvatele Prahy 7 - HOLEŠOVIC, LETNÉ A TROJE? Inzerujte v magazínu Holešovice. S výrobou inzerátu Vám zdarma pomůžeme. V případě zájmu připravíme nabídky na jednorázovou či dlouhodobou spolupráci.
Prosím, kontaktujte nás: inzerce@maurisro.cz, mobil: 731 377 355

17. 1. 2014 (jab)

Inzerce v magazínu Holešovice se vyplatí:
1) Oslovíte obyvatele Prahy 7 - časopis je distribuován zdarma v nákladu 25.000 ks
2) Rádi Vam pomůžeme s výrobou inzerátu - ZDARMA
3) Časopis je kvalitně zpracován, tištěn na kvalitním křídovém papíře
4) Časopis funguje také v elektronické podobě na stránkách www.magazinHolesovice.cz

Termíny uzávěrek inzerce

• květen/červen - vychází 15.5., uzávěrka inzerce 7.5.,
• letní - vychází 22.6., uzávěrka inzerce 8.6.,
• září/říjen - vychází 15.9., uzávěrka inzerce 1.9.,
• listopad/prosinec - vychází 16.11., uzávěrka inzerce 2.11.

Letní nabídka magazínu Holešovice: 2+1 inzerát ZDARMA + dárek v hodnotě 1000 Kč
- Objednejte si tři inzerce a zaplaťte pouze dvě! Navíc dostanete poukaz na masáže, vína či delikatesy.

Formáty grafické inzerce
1/12 strany: 40 x 86 mm
1/8 strany: 86 x 63 mm
1/4 strany: na výšku - 86 x 131 mm, podval 178 x 63mm
1/3 strany: podval 178 x 86 mm
1/2 strany: na šířku - 178 x 131 mm
celostrana: 178 x 267 mm

Speciální inzerce
Nové cesty k oslovení cílové skupiny, nové druhy inzerce:
• prezentace formou PR článku
• jsme flexibilní - další inzertní formáty jsou možné! Konkrétní inzertní podmínky je třeba dohodnout přímo s inzertním oddělením.
• nadstandardní umístění inzerátu, navýšení ceny o 15 až 30 %

Slevové kupony - nová možnost komerční prezentace!
• Získejte nové zákazníky a nabídněte jim slevu na Vaše služby či produkty.
• Slevový kupon Vám část zákazníků přivede přímo do prodejny, plní také roli klasické grafické inzerce - Vaše společnost se zákazníkům připomene. • Cena za 1 slevový kupon: 3.000 Kč bez DPH

Blahopřání a oznámení
Oslaví někdo z vaší rodiny významné životní jubileum, narodilo se vám dítě či zemřel někdo blízký? Oznamte to na stránkách magazínu Holešovice.
- text o délce max 200 znaků (včetně mezer) s fotografií - cena 500 Kč bez DPH/inzerci, 605 Kč s DPH/inzerci
- Fotografii můžete dodat nebo lze použít ilustrační

Řádková inzerce
- text o délce 200 znaků (včetně mezer), cena 500 Kč bez DPH/inzerci, 605 Kč s DPH/inzerci

KONTAKT

Email: inzerce@maurisro.cz
Mobil: 731 377 355

 

 

 
 


Všeobecné podmínky MAURI s.r.o.

I. Rozsah a platnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů v časopise Holešovice, které vydává společnost Mauri s. r. o. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.


II. Objednávky

1. Objednavatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné objednávky.

2. Objednávka musí vždy obsahovat: obchodní jméno objednavatele, jeho sídlo, IČO, DIČ, jméno zástupce objednavatele oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak adresu trvalého bydliště. Dále musí být uveden termín uveřejnění, druh inzerce a další údaje týkající se provedení objednávky.

3. Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů potřebných pro realizaci objednávky. Společnost Mauri s. r. o., je povinna upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednavatel je povinen dodat ve stanoveném termínu společnosti Mauri s. r. o., náhradu za zjevně nevhodné a chybné podklady. Pokud objednavatel dodá náhradu za zjevně nevhodné či chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, má společnost Mauri s. r. o., právo od smlouvy odstoupit a současně jí vzniká právo na stornovací poplatky.

4. Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit společnosti Mauri s. r. o., škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu.

5. Společnost Mauri s. r. o., dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu a není povinna tyto podklady uchovávat, případně objednavateli vracet.

  

III. Uzavření smlouvy

1. Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky společností Mauri s. r. o. (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky společností Mauri s. r. o., je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu.

2. Přijetí objednávky zaměstnancem MAURI nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.

3. Společnost Mauri s. r. o., si v každém případě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, existuje-li oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům společnosti Mauri s. r. o., nebo právě platným právním předpisům.

4. Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud na žádost společnosti Mauri s. r. o., není zajištěna včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo odstoupit od smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 3 nebo odst. 4 vyrozumí vydavatelství objednavatele bez zbytečného prodlení.

6. V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím potvrzení společností Mauri s. r. o., je tato oprávněna uplatňovat stornovací poplatky. Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.

7. Sleva ve výši 15 % (agenturní provize) bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za dodání hotových podkladů. Zprostředkovatel reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje zprostředkovatelskou činnost v oblasti reklamy.


Email: inzerce@maurisro.cz
Mobil: 731 377 355
Více informací zde

zpravy-ze-sedmicky
Komerční sdělení
Duhovka gymnázium Vás zve na dny otevřených dveří

Duhovka gymnázium Vás zve na dny otevřených dveří

24.11.2015 a 2.2.2016
Ortenovo náměstí 1275/34
170 00 Praha 7 -...


Komerční sdělení
Jedete na dovolenou? Poraďte se s HAVEX-auto

Jedete na dovolenou? Poraďte se s HAVEX-auto

Ještě vzpomínáte na loňskou dovolenou a už vás čeká ta letošní? Do letních...


Milí čtenáři,

Milí čtenáři,

do rukou se vám tento týden dostalo první vydání magazínu HOLEŠOVICE....


BLAHOPŘEJEME A VZPOMÍNÁME

BLAHOPŘEJEME A VZPOMÍNÁME

Novinka v magazínu Holešovice! Oslaví někdo z vaší rodiny významné...


Anketa Nejlepší na Sedmičce pokračuje

Anketa Nejlepší na Sedmičce pokračuje

Oblíbili jste si anketu Nejlepší na Sedmičce? Nezoufejte, anketa bude...